Závěrečný účet DSO za r.2023

Komentář k závěrečnému účtu DSO za r.2023
Příjmy:
Příjmy od členských obcí DSO byly splněny po úpravě rozpočtu na 100% - částka 61.450,-Kč. Původně bylo rozpočtováno 62.500,- Kč. Částka souvisí s počtem obyvatel v jednotlivých obcích (10,- Kč/obyvatele).
Příjem z úroků byl po úpravě rozpočtu splněn na 97,91% tj.10,77 Kč Celkové příjmy byly po rozpočtových opatřeních plněny na 100%.

Výdaje:
Veškeré výdaje byly oproti schválenému rozpočtu čerpány po rozpočtových opatřeních na 97,34 %.
Finanční příspěvky obcím a sdružením na pořádání kulturně-sportovních akcí ve výši 24.000,- Kč.
Příspěvek obdržely obce Volárna, Ovčáry, Veletov – 8.000,- Kč( každá).
Výdaje na nákup kancelářských potřeb činily 2.348,- Kč.
Výdaje na školení činily 2.100,- Kč.
Výdaje na služby bank – poplatky bance činily 2.198,04 Kč.
Výdaje na ostatní osobní výdaje – výdaje na DPP za práci pro DSO za r.2023 činily 21.174,- Kč.
Výdaje- na nákup služeb zprac.dat (PC) – 7.004,79 Kč -obsahují výdaje spojené s údržbou domény web. stránek DSO+ udržovací poplatek KEO.
Výdaje na pohoštění – 1.004,- Kč pohoštění na zasedání starostů obcí.

Rozpočet upraven rozpočtovým opatřením č. 1 schváleným dne 23.11.2023 a č. 2 schváleným dne 29.12.2023.

Přílohy k závěrečnému účtu DSO:

Výkaz o plnění rozpočtu FIN 2-12 za 12/2023

Rozvaha za 12/2023 Výkaz zisku a ztráty za 12/2023

Příloha za 12/2023

Zápis z přezkoumání hospodaření DSO za rok 2023

Vypracovala: Horáčková

Attachments:
Download this file (dl-6405956816962496988.pdf)dl-6405956816962496988.pdf[ ]331 kB
Download this file (FIN 122023.pdf)FIN 122023.pdf[ ]126 kB
Download this file (Příloha 122023.pdf)Příloha 122023.pdf[ ]81 kB
Download this file (Rozvah 122023.pdf)Rozvah 122023.pdf[ ]87 kB
Download this file (Výkaz Z+S 122023.pdf)Výkaz Z+S 122023.pdf[ ]68 kB