Základní informace

Sídlo: Býchory, 280 02 Kolín
Den vzniku: 28.04.2002
Identifikační číslo: 71232109
Předmět činnosti:
Účelem svazku je vzájemná pomoc a spolupráce při řešení otázek společného zájmu obcí mikroregionu, zejména:
 
spolupráce při zpracování a prosazování realizace místních programů obnovy venkova a výměna zkušeností mezi partnerskými obcemi mikroregionu,
zpracování strategie a konkrétních opatření hospodářského rozvoje mikroregionu včetně návrhů podpory konkrétních podnikatelů a pomoc podnikatelům při podávání příslušných žádostí,
společné řešení technické infrastruktury v obcích mikroregionu,
společná péče o památky v mikroregionu,
řešení odpadového hospodářství v mikroregionu,
podpora venkovské turistiky v mikroregionu,
budování a značení cyklostezek a turistických cest v mikroregionu,
všeobecná ochrana životního prostředí v zájmovém území,
propagace svazku obcí a jeho zájmového území,
slaďování zájmů a činností místních samospráv a společné ovlivňování výkonu státní správy v zájmovém území,
koordinace významných investičních akcí v zájmovém území.
Orgány, kterými svazek obcí jedná: předseda svazku, místopředseda svazku