Návrh střednědobého výhledu DSO "Mikroregionu Kolínské Zálabí" na r.2023-2028

Připomínky k Návrhu rozpočtu pro rok 2023 a Střednědobému výhledu DSO "Mikroregionu Kolínské Zálabí" na r.2023-2028 mohou občané členských obcí uplatnit písemně ve lhůtě stanovené při jeho zveřejnění nebo ústně při jeho projednávání na zasedání DSO Mikroregionu Kolínské Zálabí.
Nejdéle do 27.12.2022.