Návrh závěrečného účtu DSO 2019

Soubory v příloze. Připomínky k návrhu závěrečného účtu DSO mikroregionu Kolínské Zálabí mohou občané členských obcí uplatnit písemně ve lhůtě stanovené při jeho zveřejnění na adrese:
Dobrovolný svazek obcí Mikroregionu Kolínské Zálabí, Býchory 99,280 00 Kolín, nebo ústně při jeho projednávání na zasedání DSO mikroregionu Kolínské Zálabí.