Návrh Střednědobého výhledu DSO na r.2022-2026

Připomínky k Střednědobému výhledu DSO "Mikroregionu Kolínské Zálabí" na r.2022-2026 mohou občané členských obcí uplatnit písemně ve lhůtě stanovené při jeho zveřejnění nebo ústně při jeho projednávání na zasedání DSO Mikroregionu Kolínské Zálabí.
Nejdéle do 27.12.2021.